10 bizarních historických střelných zbraní

Posted by

6. STG 44 “Krummlauf”

4FUarV6

Krummlauf byl zakřivený nástavec hlavně pro útočnou pušku STG 44 vyvinutou v Německu během druhé světové války, včetně periskopového zaměřovače pro střelbu za roh. Byla vyráběna v několika variantách: “I” verze pro pěchotu, “P” verze pro posádky tanků proti útočící pěchotě v bezprostřední blízkosti tanku. Vyráběly se verze s 30° , 45°, 60° a 90° zakřivením. Nástavce měly velmi malou životnost – cca. 300 nábojů u verze 30° a 160 nábojů u 45° varianty. (Zdroj)

7. Klíč – pistole

jailer-key-guns

Poprvé byly použity v 16. století a umožňovaly žalářníkům během odemykání a otevírání dveří cely, kdy často docházelo k útokům ze strany vězňů, mít stále v ruce zbraň připravenou k výstřelu. Tyto nezvyklé pistole se používaly až do 19. století. (Zdroj)

8. Ribauldequin

Ribalde

Jedním z prvních pokusů o zkonstruování rychlopalné střelné zbraně byl ribauldequin. Používaly se především jako protipěchotní zbraň a pro jejich vzhled se jí říkalo varhany nebo také varhany smrti. Šlo o několik vedle sebe uspořádaných hlavní, připevněných k vozu. Hlavně byly odpalovány v rychlém sledu a vytvářely sprchu smrtících střel. První zaznamenané bojové nasazení bylo v roce 1339 během anglicko-francouzské stoleté války v armádě krále Eduarda III. Anglické ribauldequiny měly zpravidla dvanáct hlavní, devítihlavňové byly nasazeny v Italských válkách a uvádí se, že ribauldequiny byly používány i během Války růží. Přes jejich účinnost byla jejich nevýhodou velká hmotnost a dlouhá doba nabíjení. (Zdroj)

9. Pistolová šavle

Elgin_cutlass_pistol

Pistolová šavle Elgin byla kombinací jednoranné perkusní pistole a krátké šavle. Sto padesát kusů této zbraně bylo objednáno americkým námořnictvem k výzbroji Wilkesovy výzkumné expedice do jižního pacifiku v letech 1838 – 1842. Zbraň se ale u námořníků nesetkal s příliš velkou oblibou. Míření bylo obtížné a i použití jako nože bylo vzhledem k tvaru rukojeti těžkopádné. (Zdroj)

10. Prsten “Femme  Fatale”

ringgun

Tento vskutku nebezpečný prsten pochází z Francie 19. století. měl kapacitu šesti až sedmi nábojů ráže .06 a fungoval na principu tzv. pepřenky – všechny náboje byly odpalovány současně. Dostřel a přesnost byla samozřejmě mizivá, ale pro nečekanou obranu na krátkou vzdálenost při přepadení byla jeho účinnost dostatečná. (Zdroj)

12

Napsat komentář