10 nejzvláštnějších přírodních jevů

Posted by

1. Aurora Borealis

1280px-Polarlicht_2

Jedním z nejkrásnějších přírodních jevů je nepochybně Aurora Borealis, také jinak dobře známá Polární záře, která fascinuje lidi od dob co byla poprvé spatřena. Tento jev nastává když slunce při protuberanci (erupci) uvolní mrak částic slunečního větru tvořený protony, elektrony a alfa částicemi, a který dosahuje rychlosti přibližně 0,1% rychlosti světla. Část mraku těchto částic je následně zachycena magnetickým polem a stáčí se do ionosféry (60 – 600 km nad povrchem) k magnetickým pólům Země. Když se částice srazí s částicemi v Zemské ionosféře, začnou zářit a vytváří tento nádherný jev. (Zdroj)

 

2. Mammatocumulus

Mammatoc

Mammatocumulus je typ mraku připomínající jakoby zavěšené pytle na spodní části mraků. Tvoří ho převážně ledové krystaly a může pokrývat plochu o straně délky několika stovek kilometrů. Nejčastěji visí ze základny Cumulonimbů, známých vysokých bouřkových mraků vystupujících do výšky až 15 kilometrů a bývá signálem blížící se silné bouře, často i tornáda. (Zdroj)

3. Krvavý příliv

La-Jolla-Red-Tide.780

Krvavý příliv je jiný název pro jev známý jako vodní květ a který způsobuje velká koncentrace vodních mikroorganismů. Jev vzniká v ústích řek kde se mořské nebo sladkovodní řasy hromadí rychle ve vodním sloupci, což má za následek zbarvení vody od zelené přes hnědou až červenou barvu. Při některých červených přílivech se vytváří přírodní toxiny a spotřebovává se rozpuštěný kyslík ve vodě, což má za následek úhyn volně žijících živočichů, mořských a pobřežních druhů ryb, ptáků, mořských savců a jiných organismů. (Zdroj)

4. Penitentes

Penitentes_Ice_Formations

Penitentes jsou sněhové formace vyskytující se ve vysokých nadmořských výškách. Mají podobu vysokých tenkých sloupů či čepelí ze ztvrdlého sněhu nebo ledu směřující ke slunci. Jméno Penitentes pochází ze španělštiny a z jejich podoby s mnišskými vysokými bílými klobouky.

Vysvětlení jejich vzniku je celkem prosté. Sluneční paprsky nejprve vytvoří náhodné důlky na povrchu sněhu. Jak se důlek zvětšuje, sluneční světlo se v něm odráží a zrychluje rychlost tání sněhu. Postupně dojde k roztáni v důlcích a zůstanou stát pouze vrcholy – sloupy mezi nimi. (Zdroj)

5. Putující kameny

Death_8_bg_082303

Tajemné putující kameny v Údolí Smrti v Kalifornii jsou předmětem vědeckého bádání po celá desetiletí. Kameny o hmotnosti stovek kilogramů se během krátké doby dokážou přesunout až stovky metrů bez viditelného vnějšího zásahu. Někteří vědci přišli s teorií, že pod kameny vznikají ledové krystaly a kameny jsou po něm silným větrem posouvány. Nicméně tato teorie nevysvětluje proč se kameny o stejné hmotnosti a stejné výchozí pozici pohybují různým směrem. Kromě toho ani matematické výpočty nepodporují tuto teorii, protože by bylo potřeba vítr o rychlosti několika stovek kilometrů za hodinu, aby pohnul některým z kamenů. Stále je to tedy zůstává nevysvětlenou záhadou. (Zdroj)

Napsat komentář