10 nejzvláštnějších přírodních jevů

Posted by

6. Supercela

Supercela

Supercela je typ konvektivní bouře tvořená jednou dominantní mohutnou konvektivní buňkou. Část bouře rotuje kolem své vertikální osy kde vzniká silné vzestupné proudění. Tato rotující oblast v bouřkové buňce se označuje jako mezocyklóna a dosahuje průměru v řádu jednotek km. Právě v souvislosti s výskytem supercel dochází ke vzniku nejničivějších tornád na americkém středozápadě. Supercely bývají často doprovázeny intenzivními elektrickými výboji blesků, přívalovým deštěm a krupobitím. (Zdroj)

7. Ohnivá tornáda

Fire-Tornado

Ohnivé tornádo nebo také ohnivý vír je vzácný jev, při kterém oheň za určitých podmínek získá vertikální rotaci a vytváří vír. Ohnivá tornáda se často objevují v průběhu velkých lesních požárů a dosahují výšky od 10 do 50 metrů a šířky víru až 3 metry. Obvykle vydrží jen pár minut. (Zdroj)

 

8. Ledové kruhy

Ice-Circle

Ledové kruhy jsou vzácný jev který se vyskytuje především v extrémně chladných zemích, ve Skandinávii a Severní Americe. První nález byl zaznamenán v roce 1895 na řece Mianus v USA. Jak tyto kruhy vznikají není zcela jasné. Někteří vědci se domnívají, že ledové kruhy jsou vytvářeny pomalu tekoucím proudem řeky, kde vzniká vír který odlomí kus ledu, roztáčí ho a pomalu vytváří ledový disk. Hrany disku se při rotaci pomalu o okolní led obrušují, až vznikne téměř dokonalý kruh. Nicméně tyto ledové kruhy byly nalezeny i ve stojatých vodách a jezerech kde toto vysvětlení neobstojí. (Zdroj)

9. Hum (“Hukot”)

hum

Jako Hum nebo česky nejlépe Hukot je označován trvalý, nepříjemný, invazivní nízkofrekvenční hukot, rachot nebo monotónní šum který není všemi lidmi slyšitelný. Hum byl často hlášen celostátními médii ve Velké Británii a ve Spojených státech a často se uvádí s předponou s názvem lokality kde byl zaznamenán, např. “Bristolský Hum”, “Londýnský Hum” nebo “Taoský Hum”. Ve studii zabývající se Taoským Humem (Nové Mexiko) vyplývá, že Taoský Hum je schopno vnímat pouze 2 až 11 procent populace a Daily Telegraph v roce 1996 uvedl, že Bristolský Hum vnímá okolo dvou procent lidí. Pro ty, kteří slyší hukot to může být velmi znepokojující jev. Nejčastěji bývá popisován jako zvuk vzdáleného dieselového motoru. Zdroj a příčina jsou neznámé. (Zdroj)

 

10. Podmořské rampouchy

brinicle-underwater-icicle

Když hladina moře zamrzá, jako tomu je kolem severního a jižního pólu, je sůl z ledu vytlačována a na spodní straně ledu se vytvářejí kapsy velmi slané mořské vody. Tato voda je hustší než okolní mořská voda a v důsledku toho pomalu klesá ke dnu, zamrzá a vytváří obrovský rampouch vedoucí ke dnu. (Zdroj)

Napsat komentář