10 reálných “Lodí duchů”

Posted by

1. Carroll A. Deering

carroll_a_deering

Když byl obchodní škuner Carroll A. Deering nalezen na mělčině v Severní Karolíně v roce 1921, byla loď zcela opuštěná beze stopy po desetičlenné posádce. O měsíc dříve loď vyplula z Virginie do Ria de Janeiro s nákladem uhlí. Loď doplula bez komplikací se svým nákladem do Ria, ale události které se následně odehrály zapříčinily vznik mnoho spekulací. Údajně prý kapitán nebyl u své posádky příliš oblíben a během zpáteční plavby se ho první důstojník neúspěšně pokusil zbavit velení, za což byl na lodi uvězněn. Ve vězení ale nepobyl příliš dlouho a kapitán ho nechal brzy propustit. Loď byla následně spatřena majákovou navigační lodí u mysu Lookout v Severní Karolíně 28. ledna 1921. Kapitán Jacobson z majákové lodi hlásil, že mu jakýsi hubený muž s načervenalým vlasy a cizím přízvukem řekl, že loď přišla o své kotvy. Jacobson si vše zaznamenal, ale jeho rádio nefungovalo, takže zprávu nebyl schopen nahlásit. Také si všiml, že posádka cosi dělala na přední palubě lodi, kde obvykle posádka nemá povoleno pobývat. 31. ledna byla loď nalezena na mělčině u mysu Hatteras v Severní Karolíně. Vyslané záchrané lodi však nebyly schopny kvůli nepříznivému počasí Deeringu dosáhnout. Nalodit se na ni nepodařilo až do 4. února kdy už bylo zcela jasné, že je loď opuštěná. Lodní deník i navigační zařízení zmizelo, osobní věci posádky i dva záchranné čluny byly pryč. V kuchyni bylo připraveno jídlo pro posádku které jakoby naznačovalo že opuštění lodi nebylo předem plánované. Carroll A. Deering byl poté zničen dynamitem, aby neohrožoval ostatní lodě.

Během vyšetřování vzniklo několik teorií co se na lodi stalo. První bylo opuštění lodi z důvodu hurikánu. Avšak jak se ukázalo trasa lodi byla mimo právě probíhající bouře. Navíc stav a chybějící vybavení lodi neukazují na nějakou paniku při opouštění lodi. Další teorií byla vzpoura, pirátství  i paranormální jevy, protože loď se vyskytovala v oblasti dobře známého Bermudského trojúhelníku. Příčina zmizení posádky nebyla dodnes objasněna. (Zdroj)

2. Ourang Medan

OurangMedan

V roce 1947 zachytil telegrafista americké lodi Silver Star zmatené volání o pomoc z holandské lodi SS Ourang Medan která se zrovna nacházela v oblasti Filipín. Operátor na americké lodi zachytil zprávu v morseovce “Všichni důstojníci včetně kapitána jsou mrtví a leží v navigační kabině a na můstku. Možná je celá posádka mrtvá.” Kapitán lodi Silver Star okamžitě přikázal vyrazit holandské lodi na pomoc. Když dorazili na dohled k Ourang Medanu nezdála se loď nijak poškozená. Na pokusy o navázání kontaktu však nikdo neodpovídal. Posádka Silver Star spustila čluny a vydala se na průzkum. Tam se jim naskytl hrozný pohled. Po celé lodi ležela mrtvá těla posádky. Všichni leželi v nepřirozených polohách a s odporně jakoby hrůzou zkřivenými obličeji. Mrtvá těla však neměla žádná na pohled patrná zranění. Kapitán americké lodi se rozhodl dovléct Ourang Medan do přístavu. Po několika hodinách se však ozval hlasitý výbuch a Ourang Medan se během několika minut potopil.

marinheiro_morto_no_ourang_medan

V roce 1948 otiskly jedny noviny článek, že byl na Marshallových ostrovech nalezen jediný přeživší z Ourang Medan, který těsně před smrtí přiznal, že loď pašovala kyselinu sírovou a jedovaté výpary zabily posádku. Skeptici nevěří že byl článek pravdivý nebo vůbec kdy existoval – podobně jako někteří pochybují že vůbec existovala loď Ourang Medan. (Zdroj|Zdroj)

3. Mary Celeste

MaryCeleste

Mary Celeste je zřejmě nejslavnější loď duchů. Její záhadný příběh začíná v roce 1872, kdy byla opuštěná loď spatřena u Portugalska, přesně jeden měsíc po opuštění přístavu. Jeden záchranný člun chyběl, posádka nebyla nikde k nalezení a zásoby  vody a jídla byly stále na palubě. Osobní věci posádky zůstaly nedotčeny, a loď plula stále pod napnutými plachtami. Pirátství a vzpoura se zdálo být nepravděpodobné a nebyla nalezena ani žádná stopa po jakémkoliv násilí. Poslední záznam v lodním deníku byl starý 11 dní. Náklad Mary Celeste, 1701 barelů alkoholu byl rovněž neporušen kromě chybějících 9 barelů. Posádka nebyla nikdy nalezena. Teorie o předčasném opuštění lodi byla vznesena o desítky let později.  Kapitán prý chybně spočítal polohu lodi a výšku hladinu vody v podpalubí a došel k závěru, že se loď potápí. Ve snaze uniknout pomocí záchranného člunu se celá desetičlenná posádka utopila před dosažením pobřeží. Mary Celeste po této události ještě 17 krát změnila majitele. Konečný vlastník úmyslně zničil loď v roce 1885 ve snaze získat zisk z pojistky. (Zdroj)

4. SS Baychimo

Baychimo

Nákladní parník SS Baychimo byl opuštěn v roce 1931, kdy zůstal uvězněn v ledu v Severním ledovém oceánu. Poté co ho posádka opustila ve snaze nalézt nějaký úkryt, zůstal na hladině a po čase se sám uvolnil z ledového sevření. Po několik následujících desetiletí bylo hlášeno mnoho pozorování volně plujícího parníku Baychimo a několika posádkám se i podařilo vyšplhat na palubu, ale nikdy se nepodařilo ho zachytit a odtáhnout. Poslední zaznamenané pozorování bylo v roce 1969, 38 let poté co byl opuštěn. Aljašská vláda zahájila v roce 2006 vyšetřování s cílem zjistit, zda se Baychimo stále nachází na hladině, nebo se potopil, ale vyšetřovatelům se stále loď nepodařilo lokalizovat. (Zdroj)

5. SS Valencia

barco-fantasma-valencia

V roce 1906 vyplulo na parníku Valencia 9 důstojníků, 56 členů posádky a 108 cestujících ze San Francisca do Seattlu. Během cesty se prudce zhoršilo počasí, viditelnost byla téměř nulová a zvedal se silný vítr. Po nárazu parníku na útes u ostrova Vancouver, zavládla mezi cestujícími panika která vedla k převrácení dvou záchranných člunů. Všechny ženy a děti na palubě zemřely a počet obětí s vyšplhal na k číslu 136. Dvacet sedm let po nehodě byl objeven jeden ze záchranných člunů Valencie plovoucí v blízkosti místa ztroskotání v překvapivě dobrém stavu. Od ztroskotání jsou v místě nehody námořníky hlášeny podivné jevy. (Zdroj)

12

Napsat komentář