10 slavných pozorování UFO

Posted by

1. Prorok Ezechiel (6. století př. n. l.)

Ezechiel

V 6. století před naším letopočtem šel hebrejský prorok Ezechiel podél řeky Kebar (pravděpodobně v dnešním Iráku), když najednou spatřil přicházet od severu obrovský bouřkový mrak doprovázený blesky. Uprostřed mraku uviděl cosi co vypadalo jako zářící kov a čtyři okřídlené bytosti, z nichž každá měla několik humanoidních a zvířecích tváří. Podle Bible Ezechiel viděl, že každá z těchto bytostí jezdí na něčem, co “se zdá být jako kolo protínající kolo.” Když se bytosti “vznášely nad zemí, vznášela se kola spolu s nimi”. “Nad hlavami bytostí bylo cosi podobného klenbě jako třpyt oslňujícího křišťálu rozpjatého nahoře nad jejich hlavami.”

Ezechiel věřil že spatřil Boha v doprovodu andělů, ale moderní ufologové si všimli podobnosti mezi vozidly těchto bytostí, dnešními kosmickými loděmi a popisy létajících talířů a začali se ptát zda Ezechiel nespatřil návštěvu mimozemšťanů. (Zdroj)

2. Souboj UFO nad Normberkem (1561)

Nurmberg

Dvě dobové zprávy, nyní uložené v knihovně Curychu, líčí bizarní událost ke které došlo 16. dubna 1561 na obloze nad německým Norimberkem. Očitý svědek ilustrátor Hans Glasser vytvořil rytinu, která zobrazuje celou řadu obrovských objektů – koule, létající kříže podobné letadlům a dlouhé doutníkovité objekty – v jakémsi vzdušném souboji. Dva z těchto objektů na obrázku se při souboji zřítily a zanechaly na zemi kouřící trosky.

Glasser napsal, že “to hrozné zjevení se objevilo na slunci, a bylo vidět v Norimberku ve městě, před branami a v celé zemi mnoha muži a ženami” Poznamenává, že “koule létaly sem a tam, bojovaly mezi sebou vehementně a navzájem přes hodinu … oni byli unavení do takové míry, že všichni … spadli na zem, jako by se všichni spálili, a pak nakonec zůstali s obrovským kouřem ležet na zemi.” Ve své knize Tajemno na obzoru z počátku 20. století psychoanalytik Carl Jung spekuloval, zda scéna popsaná Glasserem skutečně byla nějaká symbolické vize vyvolaná kolektivním nevědomím. Ale ufologové se domnívají, že Glasser ve skutečnosti popisoval střet mezi několika skupinami mimozemšťanů. (Zdroj)

3. UFO nad Massachusetts (1639)

john-winthrop

Přesný den není znám, ale někdy roku 1639 zaznamenal guvernér státu Massachusetts John Winthrop ve svém deníku zřejmě vůbec první pozorování UFO ve Spojených státech: “James Everell, střízlivý, diskrétní muž, a dva další, viděli v noci velké světlo na Muddy River.”

Objekt který Winthrop popsal byl asi dva a půl metrů dlouhý a létal “jako rychlý šíp” nahoru a dolů po celé délce řeky po dobu dvou až tří hodin. Svědkové popsali zvláštní objekt, který prý jakoby byl “tvaru prasete.” Abychom se o něm nedomnívali, že Winthrop trpěl halucinacemi nebo vyprávěním báchorek, ve svém deníku nás dále ujišťuje, že “I jiné důvěryhodné osoby viděly stejné světlo na tom samém místě.” James Savage, který v roce 1835 procházel Winthropův deník, připisuje pozorování “nějaké činnosti ďábla”, ale UFO nadšenci za popsanou událostí vidí možný případ mimozemské návštěvy. (Zdroj)

4. Ohnivé červené koule nad řekou Delaware

Relights

Večer 13. července 1860 bylo prakticky celé město Wilmington osvětleno bledě modrou září. Když se obyvatelé podívali k nebi, uviděli něco co se zdálo být jako zhruba 60 metrů dlouhý objekt letící ve výšce 30 metrů nad nimi. Deník Wilmington Tribune uvedl, že objekt se “přesouval po přímce bez klesání” a “jiskřil na způsob rakety”.

Ufo mělo zřejmě doprovod, protože před ním byl jakýsi černý mrak a vzadu, asi 30 metrů za ním, byly tři “červené a velmi zářící koule.” Když se objekt obrátil k jihovýchodu přes řeku Delaware, objevila se čtvrtá červená zářící koule. Po osmi minutách se záhadný objekt obrátil na východ a zmizel z dohledu. (Zdroj)

5. Bitva o Los Angeles (1942)

LAUFO

Dne 25. února 1942 v časných ranních hodinách zachytil radar neznámý objekt pohybující se 193 km na západ od Los Angeles. Operátoři objekt úzkostlivě sledovali na obrazovkách radaru v domnění, že se jedná o japonská válečná letadla jen několik málo kilometrů od pobřeží. Když tu náhle objekt z obrazovek zmizel.

Krátce na to hlásil z pobřeží jeden dělostřelecký důstojník že vidí, jak se domníval, letět 25 letadel nad Los Angeles ve výšce přibližně 25 000 stop (7600 m), a další hlášení ze sousední Santa Monicy obsahovalo zprávu, že byl spatřen objekt podobný balónu nesoucí něco co vypadá jako světlice.

Následně spustily protiletadlové baterie v Los Angeles zuřivou palbu na něco, co různí svědkové později popsali jako roje objektů, létající rychlostí až 300 km za hodinu, v nadmořské výšce až 20 000 stop (6000 m). Zvláštní bylo, že žádný z vypálených protiletadlových granátů nic nezasáhl, ani žádný vrak nebyl později nalezen a čtyřicet stíhaček P-38 které rychle přiletěly na obranu města nenašly žádná nepřátelská letadla s kterými by mohly bojovat. Oficiálním vysvětlením byl falešný poplach, vyvolaný masovou hysterií a také vzniklo podezření, že se jednalo o psychologickou akci inscenovanou Japonskem za použití lehkého civilního letadla odstartovaného z mexické pouště. Stále je však mnoho zastánců názoru, že to co létalo nad Los Angeles bylo UFO. (Zdroj)

12

2 komentáře

  1. Pingback: Kteří prominenti se osobně setkali s UFO? | Zahady.info

  2. Pingback: canada drugs online

Napsat komentář