10 nejlepších sniperů naší historie

Posted by

6. Ljudmila Pavličenková

Sniper06

V červnu 1941 bylo Pavličenkové 24 let a nacistické Německo právě provádělo invazi do Sovětského svazu. Přihlásila se k pěchotě a byla přiřazena k 25. pěší divizi a stala se jednou z 2000 ženských odstřelovačů Rudé armády.
První dvě zabití zaznamenala u Běljajevky s puškou Mosin-Nagant s 4x optikou. Během bojů v Oděse dokázala během necelých tří měsíců dosáhnout 187 zabití. Dalších 8 měsíců strávila v bojích v Sevastopolu na Krymském poloostrově kde zaznamenala už 257 zabití. Celkový počet zabití během celé války se vyšplhal až na konečných 309, z toho 36 nepřátelských odstřelovačů.

7. Francis Pegahmagabow

Sniper07

Třikrát získal vojenský řád a dvakrát byl vážně raněn. Byl špičkový střelec a zvěd s 378 potvrzenými zabitími a přes 300 dalšími zajatými německými vojáky. Jako by zabití téměř 400 nepřátel nebylo dost, byl také vyznamenán za doručení zpráv pod velmi těžkou nepřátelskou palbou a za opatření munice pod palbou když jeho jednotce docházela. Mezi svými spolubojovníky byl pokládán za hrdinu, ale po návratu do Kanady byl prakticky zapomenut. Bez ohledu na to byl jedním z nejlepších odstřelovačů první světové války.

8. Adelbert F. Waldron III

Sniper08

Držel rekord za nejvyšší počet potvrzených zabití v historii amerických sniperů. Každopádně jen počet zabití není to co ho dělalo jedním z nejlepších, byla to především jeho neuvěřitelná přesnost. V knize “V zaměřovači: Snipeři ve Vietnamu” od Michaela Lee Lanninga se o Waldronovi dočteme: “Jedno odpoledne jel ve člunu po řece Mekong, když po něm začal střílet nepřátelský sniper z břehu řeky ve vzdálenosti devíti set metrů. Seržant Waldron vzal svou pušku a jediným výstřelem sundal Vietkonga z koruny kokosové palmy – z pohybující se lodi. ” Waldron dosáhl 109 potvrzených zabití.

9. Carlos Norman Hathcock II

Sniper09

Během Vietnamské války zaznamenal 93 potvrzených zabití až Severovietnamská armáda vyhlásila odměnu 30 000 dolarů za jeho zabití. A byl to právě Hathcock, kdo dosáhl nejslavnějšího zásahu v historii mezi snipery.

Hatchcock a jeho spotter Roland Burke pátrali po nepřátelském sniperovi, který již zabil několik amerických vojáků, a jak se domníval, který byl poslán aby zabil především jeho samotného. Náhle Hatchcock zahlédl záblesk odrazu od nepřátelské optiky, vystřelil a během sekundy tak dosáhl jednoho z nejpřesnějších zásahů v historii. Svým výstřelem zasáhl optiku nepřátelského snipera, kulka prošla skrz celou optiku, jeho okem a snipera zabila. Hatchcock usoudil, že jediné možné vysvětlení tohoto zásahu je takové, že oba snipeři na sebe ve stejnou chvíli mířili ale Hatchcock stiskl spoušť dříve. Díky zpoždění vlivem doby letu kulky také věděl, že se mohli oba zastřelit navzájem.

Přihlásil se k misi odstranit Severovietnamského generála. Plazil se přes 1300 metrů nepřátelským územím, centimetr po centimetru po čtyři dny bez spánku. Byl tak blízko, že jeden z nepřátelských vojáků na něj téměř stoupl. Nakonec se dostal do vhodné pozice a čekal na svůj cíl. Když generál dorazil byl Hatchcock připraven. Vypálil jednu kulku, která generála zasáhla do hrudi a zabila ho. Severovietnamští vojáci začali po Hatchcockovi pátrat, ale ten se doplazil zpět ke svým liniím aniž by byl odhalen.

10. Simo Häyhä

Sniper10

Simo Häyhä přezdívaný “Bílá smrt” byl finský voják který používal pušku s pevnými mířidly a má na svém účtu největší počet potvrzených zabití mezi snipery všech dob.

Häyhä se narodil poblíž Finsko-Ruských hranic okrese Rautjärvi a vstoupil do armády v roce 1925. Svou dráhu snipera započal během “zimní války” mezi sovětským Ruskem a Finskem (1939 – 1940). Během války ve čtyřicetistupňových mrazech a během pouhých 100 dnů dosáhl 505 potvrzených a 37 nepotvrzených zabití. Neoficiální zdroje uvádějí až 800 zabití. Vedle toho je třeba přičíst ještě dalších 200 zabití pomocí samopalu KP/31 čímž se jeho skóre dostává až číslu 705 potvrzených zabití.

Jak tohle dokázal? Zpravidla sám na vlastní pěst ukrytý ve sněhu. Dokud rusové nevěděli kdo stojí za tolika jejich mrtvými, brali to jako přirozenou součást války. Když se ale dozvěděli že je za tím vším jen jeden muž s puškou, rozhodli se jednat. Nejdříve vyslali snipera aby fina zabil. Když se vrátilo zpět jeho tělo, rozhodli poslat celý tým sniperů. Když se nevrátil žádný z nich, poslali celý prapor. Počítali ztráty a stále ho nemohli najít. Nařídili dělostřelecký útok, ale opět bez úspěchu. Häyhä byl chytrý, znal terén a uměl se v něm pohybovat. Byl kompletně oblečený v bílém maskování. Používal menší pušku tak, aby vyhovovaly jeho menší postavě a místo optiky používal pevná mířidla aby pro nepřítele představoval nejmenší možný cíl (optická mířidla vyžadovala zvednout hlavu k zacílení). Před hlavní udusal sníh, aby nebyl při výstřelu tlakem rozprášen a tak odhalil jeho pozici. Dával si sníh do pusy, takže ani jeho dech nekondenzoval a neodhalil kde se skrývá.

Nakonec byl zasažen zbloudilou kulkou do čelisti během bojů 6. března 1940. Byl nalezen finskými vojáky, kteří říkali že mu chyběla polovina hlavy. Přesto nezemřel a 13. března nabyl vědomí, v den kdy byl vyhlášen mír.

Rekapitulace na závěr. 705 zabití za méně než 100 dnů.

Napsat komentář