Nejhorší nacistické “vědecké” experimenty

Posted by

Nízkotlaká komora

V průběhu roku 1942 byly oběti v koncentračním táboře Dachau podrobeny experimentům, které byly navrženy tak, aby otestovaly absolutní limity lidské odolnosti. Testy probíhaly pro účely německého letectva, zkoumáním účinků atmosférických podmínek v extrémních nadmořských výškách.

Byly zkonstruovány speciální nízkotlaké komory, ve kterých bylo možné simulovat podmínky jako je vysoká nadmořská výška. Oběti byly umístěny dovnitř komory a nacističtí lékaři postupně simulovali nárůst nadmořské výšky snižováním tlaku uvnitř komory.

Podmínky uvnitř komory měly být podobné těm, kterým by byl pilot vystaven ve výšce 20 000 metrů. Téměř každá z obětí v nízkotlaké komoře zemřela v důsledku vnitřních zranění.

 

Pokusy se žloutenkou

V letech 1943 až 1945 se prováděly pokusy v koncentračních táborech Natzweiler a Sachsenhausen o příčinách a důsledcích epidemie žloutenky. Oběti byly injekčně nakaženy touto nemocí a pak studovány během dlouhého období utrpení.

Epidemie žloutenky, známá dnes jako hepatitida A je stále velmi rozšířená v mnoha oblastech světa. Hepatitida A může způsobit žloutenku, bolest břicha, horečku a extrémní nevolnost.

Většina obětí v táborech Sachsenhausen a Natzweiler byla z řad polských vězňů a mnoho jich v důsledku infekce zemřelo. Ti co tyto zvrácené experimenty přežili, tak jen za cenu nepopsatelných bolestí. Pouze jeden z obviněných zapojených do experimentů se žloutenkou byl za tyto činy odsouzen. Karl Brandt, vedoucí nacistického programu eutanazie, byl shledán vinným za provádění těchto nehumánních pokusů.

 

“Židovská sbírka”

Židovská sbírka byla mrazivým důsledkem nacistického přesvědčení, že Židé jsou horší než Árijská nebo Nordická rasa. August Hirt, vedoucí oddělení anatomie Říšské univerzity vytvořil kolekci koster židovských obětí, aby “vědecky” dokázal že Árijci jsou nadřazenou rasou.

Odporná sbírka obsahovala ostatky 115 lidí, 79 židovských mužů, 30 židovských žen, 4 sovětských válečných zajatců a 2 poláků. Každá oběť byla přivedena do plynové komory pod záminkou fyzického vyšetření a pak udušena plynem.

Každé tělo bylo posláno Hirtovi do fakultní nemocnice ve Štrasburku, kde bylo z těla odstraněno maso. Francouzští vojáci později tuto sbírku objevili, navíc obsahovala i mnoho “nezpracovaných” mrtvých těl, které měly spálené tváře, aby se zabránilo jejich identifikaci.

Dvojčata

Mezi osobami určenými k pokusům byla identická dvojčata nacistickými lékaři velmi ceněna. Poté co byla dvojčata důkladně změřena a získány jejich fyzické a lékařské údaje, byla obě dvojčata obvykle ve stejnou chvíli usmrcena a následně byly jejich orgány poslány do nacistických výzkumných center.

V roce 1943 byly provedeny zvlášť odporné experimenty na dvou chlapcích, maďarských dvojčatech. Dvojčata byla popsána jako mladá, hezká a atletických postav. Po týdnech zkoumání byla dvojčata ponořena do kádí naplněných horkou vodou, dokud neomdlela. Lékaři pak oholili jejich vlasy a celá jejich těla.

Následně dostalo každé z dvojčat bolestivý klystýr, byli připoutáni k lavici a byl chirurgicky otevřen jejich konečník pro střevní vyšetření. To vše bez použití jakékoliv anestezie a podle dochovaných záznamů obě dvojčata plakala tak hlasitě, až se pozvracela. Další vzorky byly odebrány z jejich prostaty a varlat. Tyto bolestivé zákroky byly prováděny v průběhu téměř celého jednoho měsíce. Na konci tohoto mučení, byla dvojčata poslána do pitevní laboratoře kde dostala smrtící injekci a jejich orgány byly odeslány do výzkumného ústavu v Berlíně.

 

“Konečné řešení”

Nejhorší částí nacistického plánu byly nacistické etnické čistky. Toto spiknutí proti lidskosti bylo nacisty označováno jako “konečné řešení”, do historie se však zapsalo spíše pod pojmem Holokaust. Plánem Adolfa Hitlera bylo, aby Židé, Romové, homosexuálové, černoši, a téměř každá další etnická menšina byla vyhlazena ve prospěch árijské super rasy.

Plán začal skrze snahu dokázat, že jiné rasy jsou podřadné a to prostřednictvím propagandy a mnoha z výše uvedených experimentů, různých fyzických měření těl a zkoumání vzorků tkání. Dle nacistické propagandy bylo například zjištěno, že Romové jsou více nakloněni ke kriminálnímu chování kvůli údajně jinému typu krve, než mají ostatní rasy.

Obrovské vraždění započalo v roce 1941, kdy policejní jednotky začaly likvidovat celé židovské komunity. Později byly zavedeny mobilní zplynovací jednotky, kdy byly do uzavřených prostor nákladních aut plných obětí zavedeny výfukové zplodiny. Koncentrační tábory byly navrhovány tak, aby mohly být masy lidí systematicky vražděny.

Odhaduje se, že do konce druhé světové války bylo během Holokaustu zavražděno celkem 17 milionů lidí. Jednalo se přibližně o 6 milionů Židů, 3 miliony Ukrajinců a 2,5 milionu Poláků. Další obrovské množství obětí pocházelo z jiných etnických skupin, stejně tak byly likvidovány osoby s duševními poruchami, tělesně postižení, homosexuálové, transsexuálové i lidé s jinými politickými názory.

 

Napsat komentář